03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

Również w tym roku odbyła się w naszym mieście uroczysta inscenizacja „ Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Mieszkańcy Rudnika i okolic śpiewając pieśni religijne z palmami w ręku podążali za „Orszakiem Chrystusowym”. Podziwiali też siedem scen rodzajowych wystawianych przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości oraz harcerzy. Przejmująca scena „Spotkanie” nawiązywała do tragedii Rudnika w czasie pierwszej wojny światowej. Również nasze seniorki w pięknych strojach uczestniczyły w tym barwnym orszaku.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Zobacz: www.pedlowski.pl
             www.sztafeta.pl