15.12.2016 Narada w NCR w Racławicach.

dsc_347115.12.2016 Narada w NCR w Racławicach.

Członkowie Zarządów wszystkich kół terenowych PZERiI w powiecie niżańskim, uczestniczyli w spotkaniu w Niżańskim Centrum Rozwoju które odbyło się w dniu 15.12.2016. Tematem obrad było przygotowanie materiałów do sporządzenia Projektu do Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na rok 2017.

Oprac. K. Socha
Foto S. Drygaś