11.XI.2016 Narodowe Święto Niepodległości.

11.XI.2016 Narodowe Święto Niepodległości.

„Wyśpiewać Niepodległość „ to piękne hasło uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, było wiodącym w programie słowno-muzycznym, wykonanym przez młodzież szkolną harcerzy, seniorów oraz przybyłych rudniczan. Po Mszy Świętej za Ojczyznę, poczty sztandarowe organizacji, harcerstwa i szkół poprowadziły pochód na rynek miasteczka, ubogacony nowym zwyczajem niesienia wspólnie narodowej flagi biało –czerwonej. Pod Pomnikiem delegacje złożyły wiązanki zapalono znicze, pięknie i wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Cieszy nas ogromnie że ta tradycja zrodzona przed laty z inicjatywy naszych harcerzy, zyskała tylu chętnych i przysparza nadal sympatyków, którzy swoją obecnością i udziałem dają wyraz swojej patriotycznej postawie – miłości i szacunku dla Ojczyzny. I corocznym zwyczajem, nasi niezawodni przyjaciele Państwo B. W. Durczakowie zaprosili seniorów na smaczne ciastko i gorącą kawę do lokalu „Pod lipą” Było nam bardzo miło, że tym razem w tym spotkaniu przy kawie, (chociaż nie długo) byli z nami razem Vice Starosta niżański, Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz G i M i Dyrektor Szkoły 2 – prowadzący program wydarzenia. Mamy nadzieję, że ich obecność była wyrazem pozytywnej oceny zaangażowania seniorów w przebieg uroczystości.

Oprac. K. Socha
Foto J. Szast

Zobacz: rni24.eu
           : rudnik.pl
           : mokrudnik.pl