Narodowe Czytanie „Quo Vadis”.

03.09.2016 Narodowe Czytanie „Quo Vadis”.

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W grupie czytających powieść H. Sienkiewicza „Qvo Vadis”, uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu -P. A. Mach, Zastępca Burmistrza – P. L. Tabasz, uczniowie okolicznych szkół i rudniccy seniorzy W imieniu Burmistrza W. Grochowskiego podziękowania na piśmie grupom czytających wręczał P. Lucjan Tabasz. Uczestnicy i goście zostali zaproszeni do Centrum Wikliniarstwa na słodki poczęstunek.

Oprac. C. Mroczka
Foto. J. Szast
Zobacz ; mokrudnik.pl