72 Rocznica Powstania Warszawskiego.

01.08.2016   72 Rocznica Powstania Warszawskiego.

 W naszym miasteczku, tak jak w całym kraju o „Godzinie W” rozległ się głos syren alarmowych, by rozpocząć chwilę zadumy, pamięci i hołdu dla największego zrywu wolnościowego w czasie II wojny światowej, jakim było POWSTANIE WARSZAWSKIE.

Przedstawiciele naszej rudnickiej społeczności: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta, pracownicy Urzędu GiM, rudniccy seniorzy, harcerze i najmłodsi rudniczanie [w towarzystwie swych matek] – zgromadzeni na Rynku uroczyście uczcili 72 Rocznicę Powstania Warszawskiego. Pod Pomnikiem Poległych zostały złożone wieniec i kwiaty oraz zapalono Znicze Pamięci.

Oprac. K. Socha
Foto K. Socha
Czytaj: www.sppw1944.org