Pracowity okres zebrań, narad, warsztatów i Konferencji

06.XII.2013 r.
pc060123Na zaproszenie Stowarzyszenia "NIŻAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU" uczestniczyliśmy w I spotkaniu organizacji pozarządowych z terenu powiatu niżańskiego. Rozpoczęliśmy  przygotowanie do wypracowania modelu współpracy NGO w ramach realizowanego przez NCR  projektu.


11.XII.2013 r.
pc110137Odbyły się II z kolei spotkanie, w realizowanym  projekcie  pod nazwą WYPRACOWANIE MODELU WSPÓŁPRACY NGO  , ORGANIZACIA KONFERENCJI I WYDANIE PUBLIKACJI NA TEMAT NGO Z POWIATU NIŻAŃSKIEGO.


16.12.2013 r.
pc170172Wypracowany WSTĘPNY ZARYS MODELU WSPÓŁPRACY NGO Z TERENU POWIATU NIŻAŃSKIEGO został wydrukowany i  przygotowany do prezentacji na mającej się  odbyć  konferencji.


18.XII.2013 r.
pc180247Odbyła się  konferencja   DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH JAKO  CZYNNIK  ROZWOJU  POWIATU  NIŻAŃSKIEGO. Sama konferencja z przygotowanym ciekawym  programem  i uroczystym jej przebiegiem wpisała się w obchody Jubileuszu 10–lecia działalności Stowarzyszenia "NIŻAŃSKIE CENTRUM  ROZWOJU" Swoją  obecnością uświetnili  to wydarzenie: Starosta i Vice Starosta, Przewodniczący Rady  Powiatu, Burmistrzowie miast, Dyrektorzy szkół, Prezesi i przedstawiciele NGO oraz zacni zaproszeni goście.

Zobacz też: Konferencja pn. „Działalność organizacji pozarządowych jako czynnik rozwoju Powiatu Niżańskiego”

Oprac.  K. Socha
Foto: K. Potomska