Wystawa w Galerii Centrum Wikliniarstwa

fifmomFLORA I FAUNA NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY przygotowana przez Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem, wzbudziła duże zainteresowanie. Wszystkich przybyłych powitał Nadleśniczy Pan E. Tomecki, który w swej wprowadzającej prelekcji potwierdził już ogólną znaną opinię o przodującej pozycji Nadleśnictwa na Podkarpaciu a nawet w kraju.Wystawiono ciekawe okazy zwierzyny, które tutaj występują oraz inne, unikalne. Przybyłym licznie zwiedzającym , o naszej Ojczyznie i naszym Rudniku zaśpiewały dzieci z Ochronki natomiast licznie przybyłym leśnikom ,seniorzy gromko zaśpiewali „POJEDZIEMY NA ŁÓW”.

Kończąc pisanie tych tekstów, z uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległościw naszym mieście w zestawieniu z krajowymi wiadomościami radiowo-telewizyjnymi niech mi wolno zadać pytanie: Czy my mieszkamy w tym samym kraju? Czy my mamy tę samą Ojczyznę?

Oprac. K. Socha

Foto : D. Kondysar

Zobacz:
www:mokrudnik.pl