Barwy mojej ojczyzny

Taką właśnie miała nazwę uroczysta akademia, która pod patronatem Burmistrza GiM i Dyrektora MOK rozpoczęła obchody NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w naszym miasteczku. Program artystyczny przygotowany przez młodzież i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 był przepiękny, głęboko patriotyczny i głęboko wzruszający. Bardzo wiele osób na sali , nie próbowało nawet ukryć lub wstydzić się łez wzruszenia. Odrobiliśmy wraz z występującą młodzieżą, bardzo starannie i gorliwie lekcję głębokiego patriotyzmu, który miał nam towarzyszyć przez następne dni szczególnego świętowania w naszej Małej Ojczyznie.

Oprac. K. Socha
Zobacz:
www.mokrudnik.pl
www.rudnik.pl