Szkolenie w Klubie Seniora

PA290449mOstatnim działaniem realizowanego projektu pod nazwą NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŻNO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było 8 godzinne szkolenie dla seniorów. Szkolenie prowadzili Panowie Damian Zakrzewski z LGD i Robert Bednarz z NCR. Temat to Zasady Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie uczestniczenia w szkoleniu.

Oprac. K. Socha
Foto: K. Socha
        K. Potomska