Ostatnie Pożegnanie

Dnia 30.XI.2011 na cmentarzu w Malcach, odbył się pogrzeb ŚP Bolesława Sochy, zasłużonego mieszkańca miasta Niska. Wśród wielu pełnionych funkcji zawodowych i społecznych jakie pełnił ON w swoim życiu, my członkowie PZERiI cenimy i jesteśmy wdzięczni za to, że był jednym z założycieli Koła w Nisku i jego długoletnim PREZESEM. Wśród licznie zgromadzonej społeczności niżańskiej, przedstawicieli władz, organizacji i stowarzyszeń żegnających była też delegacja Oddziału Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem w osobach Edward Sekulski, Kazimiera Socha i Władysława Sztaba.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Oprac. K. Socha