27.01.2020 Posiedzenie Zarządu.

img_083727.01.2020 Posiedzenie Zarządu.

Na posiedzeniu Zarządu Koła PZERiI głównym tematem było omówienie udziału w Ogłoszonym Konkursie Ofert przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem P. Waldemara Grochowskiego. Podjęto również Uchwałę powołującą P. Janinę Szymonik na wakat w składzie Zarządu. Dotychczasowa Przewodnicząca P. Kazimiera Socha, z uwagi na stan zdrowia złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Oprac: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka