21.01.2020 Walne Zebranie Członkowskie

img_20200121_17403421.01.2020 Walne Zebranie Członkowskie.

Zgodnie ze Statutem dnia 21.01.2020 r w siedzibie Koła odbyło się Walne Zebranie Członkowskie Informacyjno-Sprawozdawcze za okres 2019 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożyła Przewodnicząca P. Kazimiera Socha, natomiast sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu P. Władysława Sztaba. Po dyskusji przyjęto również Plan Pracy Koła na 2020 r.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś