16.01.2020 Spotkanie w NCR.

dsc_025316.01.2020 Spotkanie w NCR.

W dniu 16 stycznia w NCR w Racławicach, odbyło się spotkanie członków Zarządów czterech Kół Terenowych, należących do Oddziału Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem.
Narada dotyczyła opracowania danych do sporządzenia wniosku do Rządowego Programu „Aktywizacja Społeczna Osób Starszych 2014-2020”, który został właśnie ogłoszony na rok bieżący.

Oprac. K. Socha
Foto: NCR