05.01.2019 Nasze kolędowanie.

s207000305.01.2019 Nasze kolędowanie.

Staramy się zachować i przypominać nasze tradycje i obyczaje. Grupa seniorek i seniorów, przebrana w piękne stroje, kolędowała z gwiazdą w domach naszych seniorów. Ze śpiewem kolęd odwiedzili m.in. dom P. Burmistrza, Dom Dzieciątka Jezus w Stróży, domy chorych kolegów. Serdecznie witani byli też na spotkaniu opłatkowym seniorów w Krzeszowie.

Oprac.: Cz. Mroczka

Foto: Cz. Mroczka, E. Sekulski