26.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

dsc_011526.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

W dniach 22 i 26 czerwca 2019 r w siedzibie Niżańskiego Centrum Rozwoju, odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu Edukacja Prozdrowotna realizowanego Projektu Rządowego ASOS 2019 r. „Aktywny Senior”. Dotyczyło ono zakresu pomocy osobom starszym przez seniorów – wolontariuszy. W szkoleniu brało udział łącznie 16 członków z niżańskich kół terenowych, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem.

Opr.: K. Socha
Foto.:  U. Tasiemska