22.03.2019 PLENARNE POSIEDZENIE.

  img_044022.03.2019 PLENARNE POSIEDZENIE.

Na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego z udziałem przedstawicieli Kół Terenowych omawiano różne sprawy dotyczące działalności Zarządu. Zapoznano uczestników z ostatnio wydaną instrukcją organizacyjną Zarządu Głównego PZERiI , oraz przepisami „RODO”. Przyjęto również ramowy plan pracy Zarządu Rejonowego na 2019 rok.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka