Życzenia

  skmbt_c454e19041610530_0001WSZYSTKIM SYMPATYKOM, SPONSOROM i Członkom Klubu Seniora

MIŁYCH   I   WESOŁYCH

Świąt Wielkanocy,

spędzonych w rodzinnym gronie,

Ż Y C Z Y

Z  A  R  Z  Ą  D