Rudniccy seniorzy w Toruniu.

SDC11324Rudniccy seniorzy w Toruniu.

8-9 czerwca nasze seniorki: Stanisława Fluda, Stanisława Burda, Urszula Tasiemska, Krystyna Tabor i Dorota Kondysar uczestniczyły w konferencji „Seniorzy w Niepodległej” w Toruniu. Sponsorem i opiekunką wyjazdu była Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska. Nasze Panie miały okazję wysłuchać przemówień posłów, przedstawicieli ministerstwa i sejmików na temat polityki społecznej wobec osób starszych. Zwiedziły też obiekty Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz niektóre budynki Radia Maryja..

Opr.: D. Kondysar
Foto: U. Tasiemska

Czytaj dalej

03.06.2018 WIKLINA 2018

DSC0022103.06.2018 WIKLINA 2018

Również i w tym roku Klub Seniora włączył się do imprezy WIKLINA 2018. Zespół Śpiewaczy „Wiklina” wystąpił z godzinnym programem śpiewając pieśni ogólne znane oraz własnego autorstwa o małej ojczyźnie. Krótką historię oraz działalność Klubu przedstawiła Jadzia Rozlazły. Piosenki Eli i Joli oraz monolog Uli otrzymały wielkie brawa. Pan Burmistrz W. Grochowski wręczył zespołowi „Podziękowanie” za występ podczas imprezy „Wiklina 2018 Rudnik nad Sanem” i zaprosił zespół do uczestnictwa w następnym roku.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: E. Kiszko, Cz. Mroczka
Zobacz: www.rudnik.pl

Czytaj dalej

12.05.2018 Festiwal Seniorów w Boguchwale.

DSCF004912.05.2018 Festiwal Seniorów w Boguchwale.

12 maja b.r. Zespół Śpiewaczy naszego Klubu Seniora uczestniczył w Festiwalu Seniorów w Boguchwale. W Festiwalu uczestniczyły zespoły artystyczne seniorów z Podkarpacia. Nasz Zespół zaśpiewał dwie piosenki: „Nie siedź w domu” oraz „Tęsknota za małą ojczyzną”. Jako pamiątkę brania udziału w Festiwalu Zespół otrzymał dyplom uczestnictwa w tym muzycznym wydarzeniu.

Opr.: K. Markowska
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej

05.05.2018 Pielgrzymka po zdrowie.

DSCF000705.05.2018 Pielgrzymka po zdrowie.

5 maja b.r. nasi seniorzy uczestniczyli w Kongresie Niewydolne Serce organizowanym przez Centrum Medyczne Medyk i Arenę w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to było elementem programu profilaktycznego „Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu”. W programie były m.in.: bezpłatne badania serca, krwi, moczu, pokaz udzielania pierwszej pomocy, udzielanie specjalistycz-nych porad lekarskich, wykład „Jak wydłużyć życie i polepszyć jego jakość”. Biorący udział w Kongresie uczestniczyli też we Mszy Św. koncelebrowanej przez J.E. Biskupa J. Watrobę oraz w koncercie Eleni.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej

01.05.2018 Wycieczka rowerowa.

P106077601.05.2018 Wycieczka rowerowa.

W pogodnym dniu 1 maja nasi seniorzy wybrali się na 12-tu kilometrową wycieczkę rowerową do „Karczmy Leśnej” w Kończycach. Celem wycieczki była serwowana w tej karczmie pizza. Grupa seniorów licząca ok. 20 osób mile i zdrowo spędziła majowe popołudnie.

Opr.: K. Markowska
Foto: M. Foryś, E. Sekulski

Czytaj dalej

03.05.2018 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

s167002510.05.2018 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

W uroczystej Mszy Św. odprawionej „Za Ojczyznę” wzięli udział mieszkańcy Rudnika, delegacje szkół, harcerzy i Straży Pożarnej ze swoimi pocztami sztandarowymi oraz seniorzy. W czasie wprowadzania sztandarów do kościoła zespół śpiewaczy Klubu Seniora odśpiewał pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary”. Z rozwiniętą flagą wszyscy przeszli pod pomnik w Rynku. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez Pana Wicestarostę, Pana Burmistrza, delegacje stowarzyszeń i harcerzy, zespół śpiewaczy razem z zebranymi odśpiewał kilka pieśni patriotycznych. Po uroczystości Pan Burmistrz zaprosił seniorów do restauracji „Pod Lipką” na spotkanie przy kawie. 

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka
Zobacz: www.rudnik.pl

Czytaj dalej

03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

Również w tym roku odbyła się w naszym mieście uroczysta inscenizacja „ Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Mieszkańcy Rudnika i okolic śpiewając pieśni religijne z palmami w ręku podążali za „Orszakiem Chrystusowym”. Podziwiali też siedem scen rodzajowych wystawianych przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości oraz harcerzy. Przejmująca scena „Spotkanie” nawiązywała do tragedii Rudnika w czasie pierwszej wojny światowej. Również nasze seniorki w pięknych strojach uczestniczyły w tym barwnym orszaku.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Zobacz: www.pedlowski.pl
             www.sztafeta.pl

Czytaj dalej

26.03.2018 Najpiękniejsze Ozdoby Wielkanocne.

26.03.2018 Najpiękniejsze Ozdoby Wielkanocne.

W naszym miasteczku Stolicy Polskiej Wikliny” z inicjatywy Burmistrza GiM został ogłoszony Konkurs Na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” Z wielką satysfakcją przyjęliśmy fakt, ze wśród pięknie wykonanych i nagrodzonych prac, były ozdoby wielkanocne wykonane przez nasze klubowe koleżanki. Nagrodę specjalną, otrzymała Dorota Kondysar, natomiast Wyróżnienie, otrzymał Klub Seniora, za pracę wykonaną wspólnie przez Krystynę Markowską i Jadwigę Rozlazły. Serdecznie gratulujemy.

Oprac. K. Socha
Zobacz: www mokrudnik.pl

Czytaj dalej

22.03.2018 Życzenia Wielkanocne

22.03.2018 Życzenia Wielkanocne.

Naszym wszystkim:
– Sympatykom
– Sponsorom
– Seniorom

N a j s e r d e c z n i e j s z e   Ż y c z e n i a
m i ł y c h,  s z c z ę ś l i wy c h
– Ś w i ą t  W i e l k i e j  N o c y –
smacznego jajka i wesołego dyngusa

składa Zarząd PZERiI

13.03.2018 Seniorzy dbają o zdrowie.

13.03.2018 Seniorzy dbają o zdrowie.

Wszelkie dostępne programy prozdrowotne cieszą się dużym zainteresowaniem naszych rudnickich seniorów. W dniu 06 marca grupa seniorów brała udział w warsztatach w ramach PROJEKTU DAMY RADĘ stworzonego przez Fundację TZMO S.A. „RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT”. W dniu 13 marca wszyscy seniorzy, którzy przybyli na wtorkowe spotkanie w Klubie Seniora mieli okazję być z wizytą w pomieszczeniach WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO- PIELĘGNACYJNEGO-WSPOMAGAJĄ-CEGO. Udzielono nam tam podstawowych wiadomości o funkcjonowaniu wypożyczalni, zaprezentowano dostępny sprzęt, jego zastosowanie, oraz zapoznaliśmy się z tokiem załatwiania formalności przy bezpłatnym wypożyczaniu tego sprzętu.

Opr. K. Socha
Foto M. Foryś   

Czytaj dalej

11.03.2018 Miłe i uroczyste dni.

11.03.2018 Miłe i uroczyste dni.

Święto Dnia Kobiet, to zawsze miły i uroczysty dzień dla naszych pań. Staraniem Burmistrza Gminy i Miasta Pana Waldemara Grochowskiego odbył się z tej okazji uroczysty koncert „KLUCZ DO SERCA KOBIETY” w Domu Kultury w Rudniku w dniu 11 marca 2018 r. / zobacz www.mokrudnik.p /. Natomiast seniorzy rudniccy w dniu 12 marca br. Zorganizowali spotkanie w Restauracji „Pod Lipą” z okazji wspólnego świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. W miłym i przyjacielskim nastroju, przy występach naszych utalentowanych artystów klubowych, przy gromkim śpiewaniu przez wszystkich, znanych pieśni biesiadnych, upłynął nam
ten szczególny wieczór.

Opr. K. Socha
Foto M. Foryś

Zobacz: www.mokrudnik.pl

Czytaj dalej

01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

W drugi piątek Wielkiego Postu -23.02.2018, członkowie Klubu Seniora modlili się w kościele parafialnym w Rudniku, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Treść rozważań przygotowała Krystyna Markowska. Modlitwy dotyczyły osób starszych i chorych. Z seniorami biorącymi udział w Drodze Krzyżowej modlili się: Maria Bury, Elżbieta Kiszko, Dorota Kondysar, Jadwiga Rozlazły, Urszula Tasiemska, Czesław Mroczka.

Oprac. D. Kondysar

14.02.2018 „Ostatki” w Klubie Seniora.

  14.02.2018 „Ostatki” w Klubie Seniora. 

Wcześnie, bo 1 lutego, zakończyliśmy karnawał zabawą w restauracji „Pod Lipką”. Organizatorem zabawy była nasza klubowa koleżanka Urszula Tasiemska. Smaczna kuchnia, muzyka dobrana do „naszych możliwości, spowodowały nasz świetny nastrój i humor. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy i bawiliśmy się wspaniale, ciesząc się ze wspólnego przebywania razem.

Oprac. K. Markowska
Foto M. Foryś

Czytaj dalej

26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

  26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

W nowym swoim składzie, Zarząd Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem odbył swoje inauguracyjne posiedzenie w dniu 26 stycznia 2018 r. Tematem obrad było: opracowanie oferty do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, udział w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego, oraz bieżące sprawy organizacyjne.

Oprac. K. Markowska
Foto Cz. Mroczka

Czytaj dalej