14.11.2018 Wieczór Seniorów

  DSC0109714.11.2018 Wieczór Seniorów

Z okazji Dnia Seniora, zostało zorganizowane uroczyste spotkanie integracyjne seniorów z powiatu Niżańskiego w Domu Kultury w Zarzeczu. Głównym punktem wieczoru był uroczysty występ chóru "Echo" z Niska oraz zespołów śpiewaczych z Rudnikna i Jarocina. Po części oficjalnej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości i po wysłuchaniu koncertu przeznaczono czas na uroczystą kolację, wspólne śpiewy, występy kabaretowe i zabawę taneczną.

Opr.: K.Socha
Foto:  M. Foryś
Patrz: Klub Seniora Nisko