12.12.2018 Narada w NCR Racławice.

  DSC_100312.12.2018 Narada w NCR Racławice.

W Niżańskim Centrum Rozwoju w dniu 12 grudnia miało miejsce spotkania Zarządów wszystkich kół terenowych PZERiI zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem. Wiodącym tematem narady były prace przygotowawcze i opracowanie Projektu do ogłoszonego konkursu w ramach Projektu Rządowego Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na 2019r

Oprac. K. Socha
Foto. NCR Racławice