11.12.2018 Razem bezpieczniej.

  DSC0001711.12.2018 Razem bezpieczniej.

Dobiega również zakończenie następnego Projektu „ Razem Bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego „ realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nisku, którego uczestnikami są seniorzy niżańscy. W kołach terenowych miały miejsce spotkania o tematyce zapobieganiu zagrożeń i zabezpieczeniu seniorów przed wyłudzeniami, naciąganiem przez nie uczciwych sprzedawców, wystawców, ajentów oraz nauki udzielania pierwszej pomocy i zachowaniu w ruchu drogowym. W dniu 11 grudnia w Klubie Seniora w Rudniku odbyło się takie spotkania, w którym brali udział Rzecznik Praw Konsumentów Pani Ferdynanda Łątkowska oraz starszy aspirant Bernard Dul – profilaktyk.

Oprac. K. Socha
Foto. M. Foryś