08.09.2018 Narodowe czytanie „Przedwiośnia”.

  IMG_965808.09.2018  Narodowe czytanie „Przedwiośnia”.

W tym roku narodowe czytanie, zorganizowane przez pracowników Biblioteki Miejskiej, odbyło się również w Centrum Wikliniarstwa. Fragmenty „Przedwiośnia” czytali : wicestarosta, zastępca burmistrza, młodzież szkolna, nauczyciele, członkowie TMZR oraz seniorzy. Urozmaiceniem były występy grup śpiewaczych ze szkół oraz małej Joli, które śpiewały pieśni patriotyczne. Grupa seniorów czytała wyjątki z cz. 1 „Przedwiośnia” – „Szklane domy”. 

Opr.: Cz.Mroczka
Foto: zobacz MOK Rudnik