04.09.2018 Ognisko „Pod dębem”

  DSC0006804.09.2018 Ognisko „Pod dębem”

Przy dobrej wrześniowej pogodzie spotkaliśmy się ostatnio przy ognisku na polanie „pod dębem”.  Nasze koleżanki i koledzy z Ulą na czele postarali się o dobre, zróżnicowane wiktuały: kiełbasę, kaszankę, słodycze, wody. Były też tańce i „korowody taneczne” przy muzyce ze znanymi i lubianymi melodiami. 

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka, M. Foryś