Narada Zarządu Oddziału Rejonowego.

IMG_0023Narada Zarządu Oddziału Rejonowego.

Dnia 03.08. b.r. odbyła się narada Zarządu Oddziału Rejonowego. Na naradzie omawiano głównie sprawy związane z II Rejonowym Zjazdem Delegatów. Ustalono datę zebrania na 16 sierpnia w Restauracji "Orle Gniazdo" przy ulicy Mickiewicza przy Stadionie Ustalono listę osób zaproszonych oraz wyznaczono osoby, które będą odpowiedzialne za dekorację sali i jej radiofonizację.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Pzeriizjazd