23.07.2018 Posiedzenie Zarządu.

23.07.2018 Posiedzenie Zarządu.

Dnia 23 lipca br. w siedzibie Zarządu Rejonowego przy ul. Kilińskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem. Głównym tematem narady było, przygotowanie czynności organizacyjnych zebrania Zarządu Oddziału Rejonowego, a zwłaszcza czekającego nas II Rejonowego Zjazdu Delegatów i jego organizacja. Oprócz tego omówiono, bieżące sprawy związkowe, w tym przeanalizowano aktualny stopień realizacji przyznanych dotacji na działalność w 2018 r.

Oprac. K. Socha
Foto: Cz. Mroczka