16.08.2018 Rejonowy Zjazd Delegatów

img_004516.08.2018 Rejonowy Zjazd Delegatów

Na obrady II Zjazdu Rejonowego, który odbył się w dniu 16.08.2018 w Restauracji „ Orle Gniazdo „ w Rudniku nad Sanem przybyli Delegaci, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zaproszeni członkowie aktywu związkowego z poszczególnych kół terenowych PZERiI, oraz zaproszeni goście:

Starosta Niżański Robert Bednarz
Wicestarosta Adam Mach
Burmistrz GiM Rudnik Waldemar Grochowski
Dyrektor MOK w Rudniku Krystyna Wójcik
Naczelny Redaktor "Sztafety" Konrad Sinica
Członek Zarządu Okręgowego Kazimiera Stępień,

która przekazała Zjazdowi uchwałę Zarządu Głównego w Warszawie, nadającą Panu Edwardowi Sekulskiemu GODNOŚĆ HONOROWEGO PRZEWODNICZĄCEGO. Po złożeniu i wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Rejonowego oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej wszyscy uczestniczący w dyskusji, pozytywnie ocenili działalność za okres sprawozdawczy, oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Nowo wybrany Zarząd, pozostał w tym samym składzie jak dotychczas, z wyjątkiem wymiany sekretarza / rezygnacja z ważnych przyczyn / powołując na sekretarza Helenę Koszałka. W tym samym składzie została też wybrana Komisja Rewizyjna.

Zobacz też:
www sztafeta.pl

Oprac. K.Socha
Foto: J. Szast Cz. Mroczka