03.06.2018 WIKLINA 2018

DSC0022103.06.2018 WIKLINA 2018

Również i w tym roku Klub Seniora włączył się do imprezy WIKLINA 2018. Zespół Śpiewaczy „Wiklina” wystąpił z godzinnym programem śpiewając pieśni ogólne znane oraz własnego autorstwa o małej ojczyźnie. Krótką historię oraz działalność Klubu przedstawiła Jadzia Rozlazły. Piosenki Eli i Joli oraz monolog Uli otrzymały wielkie brawa. Pan Burmistrz W. Grochowski wręczył zespołowi „Podziękowanie” za występ podczas imprezy „Wiklina 2018 Rudnik nad Sanem” i zaprosił zespół do uczestnictwa w następnym roku.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: E. Kiszko, Cz. Mroczka
Zobacz: www.rudnik.pl