03.05.2018 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

s167002510.05.2018 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja

W uroczystej Mszy Św. odprawionej „Za Ojczyznę” wzięli udział mieszkańcy Rudnika, delegacje szkół, harcerzy i Straży Pożarnej ze swoimi pocztami sztandarowymi oraz seniorzy. W czasie wprowadzania sztandarów do kościoła zespół śpiewaczy Klubu Seniora odśpiewał pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary”. Z rozwiniętą flagą wszyscy przeszli pod pomnik w Rynku. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez Pana Wicestarostę, Pana Burmistrza, delegacje stowarzyszeń i harcerzy, zespół śpiewaczy razem z zebranymi odśpiewał kilka pieśni patriotycznych. Po uroczystości Pan Burmistrz zaprosił seniorów do restauracji „Pod Lipką” na spotkanie przy kawie. 

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka
Zobacz: www.rudnik.pl