01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

W drugi piątek Wielkiego Postu -23.02.2018, członkowie Klubu Seniora modlili się w kościele parafialnym w Rudniku, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Treść rozważań przygotowała Krystyna Markowska. Modlitwy dotyczyły osób starszych i chorych. Z seniorami biorącymi udział w Drodze Krzyżowej modlili się: Maria Bury, Elżbieta Kiszko, Dorota Kondysar, Jadwiga Rozlazły, Urszula Tasiemska, Czesław Mroczka.

Oprac. D. Kondysar