26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

  26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

W nowym swoim składzie, Zarząd Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem odbył swoje inauguracyjne posiedzenie w dniu 26 stycznia 2018 r. Tematem obrad było: opracowanie oferty do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, udział w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego, oraz bieżące sprawy organizacyjne.

Oprac. K. Markowska
Foto Cz. Mroczka