Nasz Jubileusz 10-lecia działalności.

5 sierpnia 2017 r. w Restauracji „Orla Gniazdo” odbyło się SPOTKANIE JUBILEUSZOWE z okazji 10-lecia działalności Koła Terenowego PZER, które swym patronatem objął Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski. Na spotkanie przybyli:

 • Wicestarosta Niżański Adam Mach,
 • Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski,
 • Przedstawiciel O/O w Rzeszowie Michał Świdziński,
 • Dyrektor MOK w Rudniku Krystyna Wójcik,
 • Wiceprezes TMZR w Rudniku Stanisław Gazda,
 • Kierownik NCR Racławice Stanisław Drygaś,
 • Biuro Podróży „Tęcza” Bogusław Wojtak,
 • Redaktor „Sztafety” Konrad Sinica,
 • oraz zaproszeni sponsorzy, delegacje kół PZER i I z Niska, Ulanowa, Krzeszowa i członkowie jubilaci.

Po powitaniu gości i wysłuchaniu sprawozdania z 10-letniej działalności, przedstawiciel Zarządu Oddziału Okręgowego w Rzeszowie Pan Michał Świdziński na podstawie decyzji Zarządu Głównego w Warszawie z dnia 17 marca 2017r. udekorował:
Złotą Odznaką Honorową – dużą z aktem nadania

Burmistrza GiM Pana Waldemara Grochowskiego

Złotą Odznaką Honorową – małą z legitymacją następujących członków Zarządu:

Kazimierę Socha
Władysławę Sztaba
Stanisławę Górska-Zięba
Edwarda Sekulskiego

W części artystycznej spotkania wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wiklina”. Natomiast podczas dalszej części miłego spotkania dużą dozę humoru zaprezentowały kabarety klubowe, rudnicki i niżański. Śmiech to zdrowie a tego życzyli nam wszyscy i tańce przy dobrej muzyce, które trwały do późnych godzin wieczornych to też ruch dla zdrowia. Mamy nadzieję, że będzie nam służyło w przyszłym 10-leciu.

Oprac. K. Socha
Foto J. Zięba, Cz. Mroczka, E. Szast
Zobacz: Klub Seniora Nisko
rni24.eu
Sztafeta.pl

——————————————————————————————————————————–

Wysłano zaproszenia – foldery (wachlarzowo złożone w specjalnych, długich kopertach)

——————————————————————————————————————————–

 Otrzymane Listy Gratulacyjne:

————————————————————————————————————————————–

Sprawozdanie z działalności za okres od 2007r do 2017r.
24 lipca 2007 roku to data powstania Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem. Głównym inicjatorem powołania koła był ówczesny prezes TMZR pan Edward Sekulski. Zainspirował kilka chętnych osób, które poprzez ogłoszenia, wizyty domowe i rozmowy indywidualne zachęcali i przekonywali o potrzebie założenia koła w naszym miasteczku. Zebranie założycielski odbyło się w Centrum Wikliniarstwa. Przyszło bardzo wiele zainteresowanych osób, które podpisały deklaracje członkowskie. Został wybrany Zarząd Koła w 7-osobowym składzie:

– przewodnicząca        Kazimiera Socha
– skarbnik                     Władysława Sztaba
– sekretarz                    Stanisława Górska-Zięba
– członkowie                Ryszard Binkowski
                                     Urszula Szuba
                                     Stanisław Sekulski
                                      Lesław Wojas

W niedługim czasie rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie składali kolejno Lesław Wojtas, Ryszard Binkowski i Urszula Szuba, na miejsce, których, powoływano następne osoby. W zasadzie, po bolesnym odejściu nieodżałowanych śp. Emilii Malmon i śp. Stanisława Sekulskiego, skład Prezydium Zarządu powtórnie wybrany nie uległ zmianie i jest taki sam przez 10 lat. Aktualny skład Zarządu:

– Honorowy Przewodniczący Edward Sekulski
– Przewodnicząca Kazimiera Socha
– Zastępca Stanisława Fluda
– Skarbnik Władysława Sztaba
– Sekretarz Stanisława Górska-Zięba
– Członkowie Teresa Barska
Czesław Mroczka
Władysław Drzymała

Członkowie Zarządu nie są wynagradzani finansowo za swoją pracę. Najbardziej istotną sprawą dla Koła było pozyskanie lokalu na prowadzenie działalności związkowej. Z wielkim zrozumieniem i osobistym zaangażowaniem przyszedł nam z pomocą Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski. W części pawilonu Przedszkola Miejskiego, wprawdzie wymagającej dużego remontu, przydzielił nam lokal na siedzibę Klubu Seniora. Zgłosiliśmy, że wszystkie prace remontowe wykonamy sami, natomiast Burmistrz zapewnił nam wszelkie niezbędne materiały oraz transport. Ogromne zaangażowanie seniorów, pomoc Zasadniczej Szkoły Zawodowej, pracowników Mostostalu, prywatna nieodpłatna pomoc elektryka, hydraulika, wsparcie finansowe od rudnickich firm biznesowych oraz pozyskiwanie umeblowania i innych urządzeń do wyposażenia pomieszczeń zaowocowało tym, że już 3 stycznia 2008r. otworzyliśmy uroczyście siedzibę Klubu Seniora. Wybraliśmy Gospodarzy Klubu. Kolejno pełnili tę funkcję:

Helena Sekulska-Łuka, Stanisław Sekulski i Halina Nicałek.
Aktualni Gospodarze to Kazimiera Kołodziej i Władysław Drzymała.

Już we własnej siedzibie rozpoczęliśmy działalność statutową wśród członków. Finansowanie tej działalności nie może przekroczyć 50% składek członkowskich, tyle pozostaje do dyspozycji każdego koła, natomiast drugie 50% składek odprowadza się do Oddziałów Rejonowego i Okręgowego, w tym do Głównego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni panu Ryszardowi Wójtowiczowi, który wspierał nas swą życzliwością i pomocą w początkach naszej działalności. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego w Stalowej Woli oraz Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Okręgowego w Rzeszowie, przekonał te Zarządy do podjęcia uchwały zwalniającej nas okresowo (do 30 XII 2007 r.) od odprowadzenia wymaganej drugiej połowy zebranych składek członkowskich. Mogliśmy zakupić niezbędne artykuły i materiały biurowe, bo zaczynaliśmy tylko z własnymi długopisami.

Składka członkowska miesięczna wynosiła kolejno 1.50 zł/m-c, następnie 2 zł, obecnie obowiązuje 2.50 zł, co stanowi na rok 30 zł. Do dyspozycji koła pozostaje 15 zł od każdego członka, które przeznaczamy na zakup materiałów biurowych, środków czystości, herbaty, kawy (smaczne ciasta własnego wypieku serwują dyżurujące kolejno seniorki), opłatę za telefon, za serwer, zwrot kosztów delegacji. Pozostałość przeznaczamy na działalność kulturalno-towarzyską, prozdrowotną, czy inną, która aktywizuje seniorów.

Ogromne podziękowania należą się naszym sponsorom, którzy w krytycznych momentach nie odmawiają nam pomocy.

W pierwszych latach 2008-2009 naszej działalności skupiliśmy się przede wszystkim na bardzo ważnej dla nas integracji. Wspólne spotkania świąteczne, wspólnie obchodzone imieniny, jubileusze, ogniska Pod Dębem, zabawy taneczne, wieczory humoru góralskiego, żydowskiego w pełni integrowały naszych seniorów. Zaprzyjaźniliśmy się z członkami sąsiednich kół terenowych w Nisku i w Krzeszowie, korzystając z ich wcześniejszego doświadczenia. Następnie z kołem w Ulanowie, które zostało założone przy naszym udziale. Równolegle Zarząd Koła brał udział we wszystkich naradach, konferencjach, szkoleniach na temat zasad i funkcjonowania stowarzyszeń pozarządowych i pozyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych. Organizowane one były przez Niżańskie Centrum Rozwoju, Karpacką Radę Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie LGD w Nisku. W wyniku tych działań uzyskaliśmy podstawową wiedzę i zdolność do starań na otrzymanie dofinansowania na naszą działalność.

Stałą pozycją, można użyć określenia bazą, rozwijającej się wszechstronnie naszej działalności stał się fakt udziału, co roku w ogłaszanych konkursach przez Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem Pana Waldemara Grochowskiego, pod którego patronatem odbywa się nasze Spotkanie Jubileuszowe. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszych wniosków w konkursach ofert współpracy z organizacjami pozarządowymi tak przedstawia się dofinansowanie Burmistrza okresie 10-lat naszej działalności:

2009 dotacja 4.000
2010 dotacja 4.000
2011 dotacja 6.000
2012 dotacja 6.000
2013 dotacja 6.000
2014 dotacja 6.000
2015 dotacja 6.000
2016 dotacja 6.000

Natomiast w toku realizacji w br. jest dotacja w wysokości 8.000zł. Za tę pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni. Nawiązaliśmy również ścisłą współpracę z Niżańskim Centrum Rozwoju. Pierwszym owocem tej współpracy była pomoc w opracowaniu wniosku do Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku finansowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację „Wolność” i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Złożony w 2011r. Projekt „Wiek Seniora a Wigor Juniora” otrzymał dofinansowanie 5.000 zł. Od roku 2012 przy twórczej współpracy powołanego w tym celu Klubu Turysty w Niżańskim Centrum Rozwoju opracowano wspólnie następujące projekty na uzyskanie dofinansowania do działalności i je otrzymano:

2012r. – „Babcia i dziadek w akcji” – dotacja Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2013r. – „Jesień życia z edukacją” – dotacja Rządowy Program ASOS 2012-2013 – „Na naukę nigdy nie jest za późno” – dotacja Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki
2014r. – „Pora na seniora”- dotacja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
2015r. – „Aktywna jesień życia” – dotacja Rządowy Program ASOS lata 2014-2020
2016r. – „Spotkanie z Kulturą dla juniora i seniora” – dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2017r. – „Pora na aktywnego seniora” w toku realizacji – dotacja Rządowy

 Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2014-2020 W wyniku realizacji wyżej wymienionych projektów oraz dotacji Burmistrza dla seniorów zorganizowano:

1. Kursy nauki obsługi komputera – 8 edycji.
2. Warsztaty: fotograficzne, malarskie, poetyckie, dziennikarskie, haftu i wyszywania teatralno-kabaretowe, śpiewu pieśni patriotycznych i naukę angielskiego.
3. Były prowadzone zajęcia prozdrowotne jak: nauka chodzenia z kijkami oraz marsze z nimi, wycieczki rowerowe, cotygodniowa gimnastyka rekreacyjna, wykłady dietetyka, farmaceuty, fizykoterapeuty oraz kursy udzielenie pierwszej pomocy.
4. Zorganizowano cykl spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi: z poetą, literatem, kapitanem Żeglugi Wielkiej, plastykiem, aktorem, z regionalistami, z podróżnikami, z dziennikarzem i historykiem.
5. Zwiedziliśmy muzea w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Stalowej Woli i Ulanowie.
6. Zorganizowano wyjazdy na spektakle muzyczne i teatralne (7 do Rzeszowa, 7 do Lublina, 6 do MDK w Stalowej Woli – na spektakle objazdowe teatrów i kabaretów oraz na koncerty Alicji Majewskiej i Rodziny Steczkowskich).
7. Zorganizowano wycieczki edukacyjno-turystyczne:

 • 1-dniowe – 14 wyjazdów autokarowych – Sanok, Porytowe Wzgórze, Zwierzyniec i okolice, Bieszczady, Kolbuszowa-Baranów,  Zamość-Bełżec, Żywiec-Czarnolas, Kozłówka-Lublin, Rzeszów, Bobrka-Troja Karpacka, Busko-Horyniec, Przeworsk-Łańcut,  Oblęgorek-Park Miniatur Skrajno, Jarosław-Markowa
 • 2-dniowe – 4 wyjazdy autokarowe – Żywiec-Wadowice, Kraków-Zakopane, Lublin-Kozłówka-Zamość, Krynica-Muszyna
 • 3-dniowe – 5 wycieczek autokarowych -.Białka Tatrzańska-wody termalne-  Zakopane, Warszawa, Przemyśl-Krasiczyn-Bolestraszyce, Kraków-Wieliczka–Oświęcim
 • 4-dniowe – 2 wycieczki autokarowe – Wrocław i Zakopane (połączone ze szkoleniem)
 • zagraniczna – 3 dni przebywał nasz Zespół Śpiewaczy w Budapeszcie

Należy podkreślić, że wszystkie wycieczki organizowane w projektach realizowanych przez NCR są zupełnie bezpłatne. Natomiast wycieczki organizowane z dotacji Burmistrza, są z zasady 1-dniowe i tylko w części finansują koszty, resztę wpłacają uczestnicy (zazwyczaj jest to 50%). 

Zakończenie i podsumowanie realizowanych projektów ma miejsce na uroczystych spotkaniach oraz zostaje wydany kalendarza ilustrowany zdjęciami.  Współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie w Nisku. Staramy się o pozyskiwanie dofinansowania kosztów wycieczek dla osób posiadających orzeczenia o niesprawności. W naszej 10-letniej działalności otrzymaliśmy dotacje do 7 wycieczek (w wysokości 50 % kosztów każdej). Ale nie jesteśmy tylko biernymi konsumentami uzyskanych dotacji. Staramy się wnieść swój udział w życie społeczne naszego środowiska, współpracując przy wszystkich wydarzeniach organizowanych w miasteczku i regionie. 

Nie pozostaliśmy obojętni wobec tragedii powodzian. Zorganizowaliśmy trzy wyjazdy z najbardziej potrzebnymi dla nich rzeczami. Nie byliśmy też obojętni na potrzebną pomoc dla dwojga chorych naszych małych przyjaciół. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej – wielu seniorów jest członkami Towarzystwa, jego Zarządu, redakcji Przeglądu Rudnickiego, gdzie seniorzy publikują swoje artykuły czy utwory poetyckie. Tam też mamy stały dział „Kalendarium Seniora”. Spektakl „Śluby panieńskie” był sponsorowany dla seniorów i społeczności rudnickiej przez TMZR.

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, zwłaszcza z Centrum Wikliniarstwa, do którego jesteśmy zapraszani na ciekawe spotkania kulturalne, sympozja, wystawy i wernisaże. Biblioteka Miejska zorganizowała dla seniorów udział w 2 cyklach medialnych Fundacji Orange „ Spotkania z pasjami” i „akcje-e-motywacje”. Seniorzy biorą udział w „Narodowym czytaniu”, które również organizuje Biblioteka Miejska.

Pielęgnujemy tradycje i przekazujemy zwyczaje w organizowanych spotkaniach międzypokoleniowych. Zaprosiliśmy młodzież szkolną do Klubu, by śpiewać razem kolędy, opowiedzieć o zwyczajach świątecznych. Dla dziatwy szkolnej i harcerzy zorganizowaliśmy „Wieczory mikołajkowe”. Gościliśmy w naszym Klubie wychowanków Domu Dziecka Dzieciątka Jezus. Wychowankowie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego też są z nami zaprzyjaźnieni. „Kolenda z Gwiazdą” seniorów trzykrotnie ich odwiedziła. Urządziliśmy dla nich bal u nas w Klubie, wesoło bawiliśmy się razem. Jesteśmy zawsze zapraszani na Festiwale organizowane przez SOSW. Ostatnio na wspólnym spotkaniu „Czytanie łączy pokolenia” to właśnie seniorki przebrane w piękne baśniowe stroje czytały bajki wychowankom Ośrodka.

Współpracujemy również z wszystkimi drużynami harcerskimi w mieście.Gościliśmy je kilkakrotnie w naszym Klubie. Wspólne wieczornice, spotkania przy ognisku, pogawędki i wspomnienia seniorów-harcerzy słuchane są z uwagą. Dla harcerzy wychowanków SOSW zbieramy nakrętki i sprzęt medialny. Przez drużynę im. ppł. Młyńca jesteśmy zapraszani na każde spotkania opłatkowe czy jajko wielkanocne. Z przyjemnością tam bywamy. Nie zapominamy, co roku w Dniu Dziecka o naszych milusińskich, dotychczasowych sąsiadach – przedszkolakach. Każde spotkanie z młodzieżą i harcerzami, czy w Klubie czy z wizytą u nich, jest połączone zawsze z wręczeniem im słodkich podarunków.

Obchodzimy z ochotą wszystkie uroczyste imprezy regionalne. Najbardziej cieszy nas rudnicka „Wiklina”. Wystawiamy tam nasze prace z warsztatów manualnych, pomagamy w obsłudze organizowanego święta, a w tym roku nasz Zespół Śpiewaczy „Wiklina” zaśpiewał w części artystycznej. Jesteśmy obecni na uroczystościach Dożynek Powiatowych. Autokarem odwiedzamy takie imprezy jak: „Wakacjonalia” w Jeżowem, „Powidlaki” w Krzeszowie i „ Grzyby” w Harasiukach. Oglądając ciekawe programy artystyczne, świętujemy z miejscową społecznością i integrujemy się regionalnie.

Radośnie witaliśmy w naszym Klubie Seniora: Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, Starostę Niżańskiego, Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem, córkę ppł. W. Młyńca, dziennikarza i regionalistę pana D. Garbacza. seniorów z Sarzyny, Dzikowa Starego, Poznania, Kolbuszowej i Ropczyc oraz seniorów z Niska, Ulanowa i Krzeszowa.

Nasz Zespół Śpiewający „Wiklina” powstał w Klubie z potrzeby radosnego wspólnego śpiewania, które bardzo często słychać w czasie naszych wtorkowych spotkań. Z czasem grupka uzdolnionych osób zaczęła się uczyć śpiewania pieśni patriotycznych, żołnierskich i biesiadnych na warsztatach muzycznych. Powstawał szczególny repertuar z tekstami napisanymi przez seniorów. Zespół oraz soliści mieli okazję zaprezentować się na Festiwalach w Boguchwale „ Seniorzy młodzi twórczo”, w Nisku w Przeglądzie Artystycznym Seniorów „Si Senior” oraz w Stalowej Woli, „Bo radość jest w nas”. Największą satysfakcją jest dla nas prowadzenie śpiewu Pieśni Patriotycznych na rynku naszego miasta w dniach świąt narodowych – Święta Konstytucji 3-Maja i Święta Niepodległości. W ub.r. Zespół wystąpił z okazji Dnia Seniora, a w tym roku zaskoczył radnych przed sesją, wykonując piękną piosenkę o Rudniku.

Szanujemy przywiązanie seniorów do naszej wiary i kościoła. Każdego roku w październiku seniorzy prowadzą modlitwę różańcową w kościele. W dni Wielkiego Postu prowadzą modlitwę w odprawianej Drodze Męki Pańskiej. Uczestniczą kolorowo ubrani w Orszaku Trzech Króli. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy odbywa się zawsze z pięknie ubranymi seniorami.

Naszych zmarłych przyjaciół żegnamy wspólną modlitwą w intencjach mszalnych, a w dniu Święta Zmarłych zapalamy na ich grobach znicze pamięci. Spotykamy się obecnie w nowej siedzibie Klubu, w budynku byłego Liceum, którą otrzymaliśmy dzięki życzliwości i zrozumieniu zaistniałej sytuacji przez Starostę Niżańskiego i Zarządu Powiatu. Klub jest nadal oazą życia kulturalno- towarzyskiego seniorów. Tętni pełnią życia – wtorki spotkania klubowe, środy gimnastyka, czwartki próby chóru. Nie ma mowy o osamotnieniu, o wyobcowaniu tej grupy społecznej. Tu rodzą się przyjaźnie, tu rodzą się uczucia. Przeżywaliśmy wspólnie radość trzech nowych związków małżeńskich wśród naszych rudnickich seniorów, życząc im wiele szczęścia na wspólnej drodze życia. Z radością świętowaliśmy razem z 12-stoma parami małżeńskimi różne jubileusze ich pożycia małżeńskiego.

 Oceniając 10 lat naszej działalności w dniu naszego Jubileuszu mam odwagę stwierdzić, iż nie zmarnowaliśmy tych lat, nie zaprzepaściliśmy żadnej  szansy, że nasze działanie jest potrzebne i pożyteczne oraz przynosi radość w naszej „jesieni życia”.

Przewodnicząca Zarządu Koła PZERiI
Kazimiera Socha