Obywatelski Parlament Seniorów.

O3.10.2016 Obywatelski Parlament Seniorów.

W obecności Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polski, Prezydenta Warszawy i zaproszonych gości dnia 03.X.2016 r. w Warszawie, odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Rejonowy Oddział PZERiI w Rudniku nad Sanem, skupiający cztery koła terenowe w powiecie niżańskim, udzielił swej akredytacji Pani Teresie Pieczykolan, która będzie ich reprezentować w trzyletniej kadencji Parlamentu Seniorów. Natomiast Urząd Marszałkowski w Rzeszowie udzielił akredytacji Pani Kazimierze Socha, jako przedstawicielce stowarzyszeń senioralnych w województwie podkarpackim. Obie Panie wzięły udział w pierwszej sesji Parlamentu i złożyły uroczyste ślubowanie.

Oprac. K. Socha