30.06.2016 Posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego.

30.06.2016 Posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego.

Plenarne posiedzenie Zarządu O/R PZERiI w Rudniku nad Sanem odbyło się w dniu 30 czerwca w siedzibie Klubu Seniora o g.10 tej W obradach brali też udział aktywni członkowie Kół Terenowych z Niska, Ulanowa i Krzeszowa oraz zaproszona Pani Katarzyna Wożniak, koordynator wszystkich Projektów realizowanych przez NCR wśród niżańskich seniorów. Oprócz informacji z działalności Zarządu O/R oraz sprawozdania finansowego i dyskusji, wiodącym tematem obrad było: omówienie sposobu uzyskania i korzystania przez WSZYSTKICH seniorów 60+

Z OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Osoby zainteresowane otrzymaniem karty, mogą uzyskać bliższe informacje w Kołach
Terenowych w Rudniku, Nisku, Ulanowie i Krzeszowie lub:
Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora
Al. Słowackiego 46/30 30-018 KRAKÓW
tel 12 429 37 28
www.kontakt@manko.pl

Informujemy jednocześnie, że zniżki dla Seniorów wynoszą : 20% 15% 10% przy zakupie lub usługach u partnerów Programu zobacz : www.glosseniora.pl

Oprac. K. Socha
Foto Cz. Mroczka