Debata o bezpieczeństwie.

03.XI.2015 Debata o bezpieczeństwie.

Z inicjatywy Policji w dniu 03.XI.br w Klubie Seniora odbyła się D e b a t a na temat możliwych przypadków, zagrażających bezpieczeństwu osób starszych a zwłaszcza samotnych. Przytoczone fakty, już zaistniałe na terenie naszego powiatu podane przez Policję, oraz uzupełnione przez samych seniorów w trakcie dyskusji potwierdziły, że Debata była bardzo ważna, aktualna i potrzebna.

Oprac. K. Socha

Foto    K. Socha

Czytaj dalej