Si Senior

DSCF0620mII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich "Si  Senior" odbył się w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół". Tym razem połączony był z Obchodami Dnia Seniora w Nisku i każdy z seniorów na widowni otrzymał czerwoną róże. Natomiast na scenie, prezentując swój dorobek artystyczny, wystąpiły zespoły: Zespół Śpiewający oraz Duet Starsi z Klubu Seniora w Rudniku, Chóry z Niska i Jarocina. Pani Maria Bera z Niska, swoim występem (z repertuaru H. Bielickiej) rozbawiła całą widownię. Gwiazdą wieczoru był niewątpliwie Zespół Wokalno – Instrumentalny, który działa przy Ośrodkach Kultury zarówno w Krzeszowie jak i Sarzynie.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha