Spotkanie międzypokoleniowe

harcW towarzystwie najmłodszego zucha i najstarszego stażem harcerskim druha-seniora Pani Prezes dokonała otwarcia spotkania. Przybyłych powitał druh-senior Jan Zygmunt który całe spotkanie prowadził (i opracował jego program wraz z druhną Eugenią Zygmunt). Symboliczne ognisko harcerskie rozpaliły Dyrektor MOK Pani Krystyna Wójcik i  Vice Dyrektor  SOSW  Pani  Krystyna  Wieczorek. Program  artystyczny, poświęcony uroczystym obchodom DNIA NIEPODLEGŁOŚCI prezentowali kolejno:
– Harcerze i zuchy Szczepu PUSZCZA
– Harcerze Szczepu NIEPRZETARTY SZLAK
– KLUB SENIORA
Po  zakończeniu  przygotowanego  programu, "po pięknie śpiewanych cała salą pieśniach" młodzież przy soczku i ciasteczkach, a starsi przy kawie, ciasteczkach i lampce wina prowadzili towarzyskie  i  miłe  rozmowy.
Spotkanie  to  było  kolejną  realizacją  projektu "Babcia i dziadek w akcji" współfinan-sowanego przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Oprac. K. Socha
Foto:  K. Socha
K. Potomska