SPOTKANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „WIEK SENIORA A WIGOR JUNIORA”

phoca_thumb_m_08W dniu 29 grudnia 2011 r. w Klubie Seniora odbyło się ostatnie działanie w ramach projektu „WIEK SENIORA A WIGOR JUNIORA” – uroczyste spotkanie podsumowujące jego realizację.
Spotkanie rozpoczęła Prezes PZERI Oddziału Rejonowego w Rudniku nad Sanem –Kazimiera Socha witając wszystkich przybyłych gości.
Następnie Koordynatorka projektu – Katarzyna Potomska przedstawiła prezentację na temat historii powstania projektu, jego celów, przebiegu realizacji, osiągniętych rezultatów oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia projektu (promocja, wolontariat).
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania obejrzeli fotografie dokumentujące wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu. Przeprowadzono również dyskusję na temat projektu: chętne osoby zadawały pytania oraz zabierały głos i wyrażały swoją opinię na temat projektu.
Po zakończeniu dyskusji wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Spotkanie międzypokoleniowe podsumowujące realizowany projekt zostało zorganizowane w ramach projektu „WIEK SENIORA A WIGOR JUNIORA” współfinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Fundusz Lokalny
w Leżajsku.

Czytaj Echo Dnia z 11.01.2012 r. -kliknij-

Opr. Koordynator K. Potomska