Posiedzenie Zarządu

Odbyło się również posiedzenie Zarządu, na którym omówiono aktualne prace związane z zamknięciem roku, zwłaszcza dotyczące rozliczeń pozostałych dotacji np. Burmistrzów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podjęto stosowne uchwały.

Oprac. K. Socha