O wolontariacie

O wolontariacie, a zwłaszcza o udzielanej przez seniorów pomocy dla powodzian, koordynatorzy tej akcji Emilia Malmon i Stanisław Sekulski, opowiedzieli młodzieży na spotkaniu w Szkole Nr.1 im. Jana Pawła II, gdzie zostali zaproszeni przez Dyrekcję szkoły i młodzież.

Oprac. K. Socha