Święto Niepodległości

l_01nUroczyste obchody w naszym Klubie Święta Niepodległości 11 listopada – na tle patriotycznej dekoracji odświętnie ubrani organizatorzy, wykonawcy, zaproszeni goście, chór męski „Zgoda” i klubowicze zgromadzili się, aby wspólnie przeżyć szmat dziejów Polski, uporczywą walkę o odzyskanie jej niepodległości po rozbiorach. Wybrano program słowno – muzyczny opracowany przez p. Dorotę Kondysar przy udziale Marii Sieprawskiej i Eugeniusza Pędlowskiego, który zaprezentowało szerokie grono koleżanek i kolegów. Na prośbę klubowiczki piękny plakat wykonała plastyczka MOK-u Grażyna Ruchaj. Na montaż złożyły się utwory największych polskich poetów romantycznych jak i późniejszych, przeplatane narracją i pieśniami patriotycznymi, żołnierskimi i partyzanckimi. Po programie wystąpili goście z chóru „ Zgoda”, profesjonalnie wykonując repertuar chóralny, zakończony pieśniami: „Za Niemen” i „Polskie kwiaty”. Gromkie brawa sprawiły chyba zespołowi satysfakcję. Panowie zostali z nami na tradycyjnej lampce szampana, słodkościach i muzyce klubowej. Święto pobudziło nas zarówno do zadumy jak i stało się powodem do radości z faktu, że dziejowe zmagania o wolność i tyle ofiar nie poszły na marne. Były toczone ciekawe rozmowy, przywoływanie wspomnień, śpiewy. Bardzo ważne było wspólne przeżycie tego wieczoru przez zebranych. Dziękujemy w tym miejscu klubowym muzykantom,  którzy  dzielnie  wspomagali  grą  na  akordeonie,  harmonijce  ustnej i bębnie.

opr. M. Sieprawska "Przegląd Rudnicki" nr 4/2009 (50)