„Wy za nas – my dla Was”

rw01Pod takim hasłem odbyły się dwudniowe obchody ku czci bohaterów ostatniej wojny. Uroczystości przewodniczyła drużyna harcerska a patronowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, córka bohatera szczepu Waleria Młyniec oraz dyrektor Centrum Wikliniarstwa. Pierwszy dzień (sobota) był to zaimprowizowany obóz harcerski w ogródku jordanowskim, zdobywanie sprawności w terenie i ognisko wieczorem na terenie MOSiR-u. W drugim dniu zgromadziliśmy się licznie na cmentarzu wojskowym, gdzie ks. Sławek Brzeski odprawił polową mszę św. pod pomnikiem obu wojen i stron walczących. We mszy uczestniczyli harcerze i poczty sztandarowe. Po mszy ks. proboszcz poświęcił nową tablicę na grobie ppłk. Waleriana Młyńca,  którą  odsłaniał  p. Feliks  Szast.  Tablicę  informacyjną  przy  trzeciej  bramie  poświęcił ks. proboszcz a odsłonił przewodniczący TMZR p. Edward Sekulski. Wszyscy licznie zgromadzeni na tej niezwykle wymownej uroczystości patriotyczno – religijnej zostali zaproszeni przez p. Walerię Młyniec, córkę pułkownika, na poczęstunek do restauracji "Orle Gniazdo".

opr. M. Sieprawska "Przegląd Rudnicki" nr 4/2009 (50)