U Harcerzy

phoca_thumb_l_h1Odbyło się uroczyste zamknięcie roku harcerskiego 2008/2009 Szczepu Harcerskiego nr 10 im. ppłk Waleriana Młyńca połączone z otwarciem harcówki 8 drużyny "Gawra" w Krzeszowie. W uroczystości na terenie ogrodu jordanowskiego udział wzięli p. burmistrz Waldemar Grochowski, córka p. Waleriana Młyńca – Waleria Młyniec, żona organizatora harcerstwa w Rudniku p. Wanda Pilawska, przewodniczący TMZR – p. Edward Sekulski, dyrektor MOK w Rudniku – p. Krystyna Wójcik, prezes PZERiI – p. Kazimiera Socha. Spotkanie było wyrazem podtrzymywania współpracy międzypokoleniowej, którą podjęli druhowie – seniorzy z Klubu Seniora z harcerzami naszej gminy.